Tin cập nhật

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Hình ảnh hoạt động

Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ...

Các thế hệ Giám đốc Công ty

Gặp mặt các lãnh đạo nhân dịp 35 năm ngày thành ...

Trưởng ban kiểm soát đang đọc báo cáo tại đại hội ...

Ban điều hành đại hội đồng cổ đông thường niên ...

Mừng thọ cán bộ hưu trí.

Họp mặt hội hưu trí hàng năm 10/4.

Văn nghệ chào mừng hội nghị người lao động.

Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ...

Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ...

Share this:

Đăng nhận xét

 
DIỄN ĐÀN CHỦ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Diễn đàn Chủ doanh nghiệp. Designed by OddThemes